Verzekeren of zélf het risico dragen?

Overweegt u als werkgever de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA voortaan zelf te gaan dragen?


Overweegt u als werkgever de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voortaan zelf te gaan dragen?

Of wilt u deze bij een verzekeraar onderbrengen? U krijgt dan te maken met complexe regels en voorwaarden.

Onderstaand zijn de vragen die voor u belangrijk zijn bij het maken van een keuze:


Welke uitkeringsrisico’s kan ik zelf gaan dragen en welke niet?

Onder de wet WIA vallen twee regelingen: de WGA voor mensen die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn of volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is voor mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Voor uw werknemers die onder de WGA vallen, kunt u zelf het risico gaan dragen, voor de IVA niet.

Is eigen risico dragen alleen toegestaan voor grote bedrijven?

Nee. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden.

Kan ik het risico ook elders onderbrengen (herverzekeren)?

Ja, maar in alle gevallen moet u als werkgever wel zelf een garantieverklaring (financiële zekerheidsstelling) aan de Belastingdienst overleggen.

Kan een filiaal of vestiging eigenrisicodrager worden?

Nee, dat kan niet, een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen (filialen) kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden.

Waar en wanneer moet ik het melden als ik eigenrisicodrager wil worden?

U kunt uw bedrijf aan- (of af)melden bij de Belastingdienst op twee momenten in het jaar, vóór 1 april of vóór 2 oktober. U wordt dan respectievelijk per 1 juli of per 1 januari eigenrisicodrager.

Veranderen mijn re-integratieverplichtingen als werkgever?

Gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Ook als u geen eigenrisicodrager bent. Als u wel eigenrisico drager bent, blijft u vanaf de start van de WGA-uitkering vervolgens nog tien jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. U draagt dus in totaal gedurende vrijwel twaalf jaar de kosten van re-integratie. Als de re-integratie succesvol is en de WGA-uitkering eindigt, stopt ook uw verantwoordelijkheid voor de re-integratie.

Vraag bij NH Advies | Financieel Zeker om een goéd advies!